kaplicasrodekswieta rodzinadom parafi
O Parafii


 Parafia Balice wchodzi w skład Dekanatu Czernichów aktualnie składającego sie z 13 parafii; Balice, Czernichów, Czułów, Dąbrowa Szlachecka, Jeziorzany, Kamień, Kaszów, Liszki, Mników, Morawica, Nowa Wieś Szlachecka, Rączna, Rybna. Dziekanem dekanatu jest Ksiadz Wieslaw Grzechynia z parafii w Czernichowie.
   
Z informatora Archidiecezjalnego możemy wyczytać;
Rok erygowania     16 I 2005
Proboszcz;   ks. mgr Jerzy Zuber
Kościół parafialny     tymczasowa prowizoryczna kaplica
Odpust     Święto Świętej Rodziny w I Niedziele po Bożym Narodzeniu
Liczba mieszkańców zamieszkujących na terenie Parafii    ok.2000
Ulice;     BALICE: Akacjowa, Dębowa, Jałowcowa, Kmity, Krakowska, Krótka, Leśna, Medweckiego, Na Lotnisko, Ogrodowa, os. Parkowe, Pod lasem, Radziwiłłów, Sadowa, Słoneczna, Spacerowa, Spokojna, Szkolna, Topolowa, Wesoła, Wierzbowa, Wiśniowa, Wrzosowa, SZCZYGLICE: Bażancia, Bukowa, R. Celakówny, Długa, Do Cegielni, Kasztanowa, Kwiatowa, Jurajska, Nad Rudawą, Na Markus, Ogrodowa, Słoneczna, Sportowa, BURÓW(bez ulic)
Msze Św. w Niedziele 8:30, 11:30,10:00(w Szczyglicach) w Święta obowiązkowe 8:00,18:00, 17:00(Szczyglice)
Kancelaria Parafialna; we wtorek i czwartek od 18.30 (po Mszy św. wieczornej), (w nagłych przypadkach,do umierających o każdej porze)
Grupy Parafialne; Budowlana Rada Katechetyczna, Róże różańcowe, Ministranci i Lektorzy, KSM
Kaplice publiczne; w Szczyglicach i w Międzynarodowym Porcie Lotniczym im. Jana Pawła II
Cmentarz przy parafii św.Bartłomieja w Morawicy
Domy zakonne;Dom Prowincjalny Sióstr Karmelitanek
Szkoły;
1 podstawowa

Dekret Księdza Kardynała Franciszka Macharskiego, na mocy którego została erygowana
w Balicach parafia pod wezwaniem Świętej Rodziny, wszedł w życie 16 stycznia 2005 r. Jednak myśl o utworzeniu parafii w Balicach zrodziła się dużo wcześniej. Ks. Biskup Nycz, który uczestniczył w parafialnych uroczystościach dożynkowych w Morawicy w 2003 r., po ich zakończeniu wraz z Ks. Proboszczem Władysławem Palmowskim i Ks. Jerzym Zuberem (ówczesnym wikarym w Morawicy) odwiedził Balice i wspomniał, że powinna tu powstać nowa parafia. Tworzenie wspólnoty zaczęło się w 2004 r. Podczas Mszy Św. odprawionej 5 września
z okazji dożynek w Balicach (na tzw. stawie), Ksiądz Władysław Palmowski ogłosił, że wkrótce Balice, Burów i Szczyglice zostaną odłączone od macierzystej parafii, do której należały od wieków. Dla uczestniczących we Mszy Św. ta wiadomość była pewnym zaskoczeniem. Wprawdzie Ks. Juraszek, poprzedni proboszcz parafii w Morawicy, kiedyś wspominał, że w Balicach może zostanie wybudowana kaplica, ale były to tylko słowa.

Ponieważ Balice leżą pomiędzy Burowem a Szczyglicami i są największą z tych trzech miejscowości, bo liczą około 1200 mieszkańców (pozostałe dwie łącznie około 800 mieszkańców), dlatego też w Balicach rozpoczęło się organizowanie życia duszpasterskiego nowo powstającej wspólnoty. Duszpasterzem, któremu Ksiądz Kardynał powierzył to niełatwe zadanie, został Ksiądz Jerzy Zuber, który od 17 lutego 2001 r. był wikariuszem w morawickiej parafii i katechetą w Szkole Podstawowej w Balicach.

Jeszcze we wrześniu 2004 r. Ksiądz Jerzy zaczął regularnie odprawiać w Balicach niedzielne Msze Św. Początkowo była to jedna Msza Św. o godz. 8.30, sprawowana „pod gołym niebem” na niewielkim boisku Szkoły Podstawowej. Zbliżała się zima - dzięki życzliwości dyrekcji Szkoły Podstawowej przez kolejne miesiące Msze Św. odprawiane były w salach dydaktycznych. Każdorazowo przed Mszą Św. parafianie wynosili ławki szkolne, ustawiali krzesła, a po jej zakończeniu przywracali klasy do pierwotnego stanu.

W czerwcu 2005 r. w Szkole w Balicach rozpoczął się remont i znowu zostaliśmy „bez dachu nad głową”. Gdy była ładna pogoda Msze Św. odprawiane były „na stawie”, kiedy padał deszcz gromadziliśmy się, dzięki uprzejmości właścicieli pp. Anny i Artura Tarnowskich, w pomieszczeniach wybudowanego w stanie surowym sklepu. Z upływem czasu coraz więcej osób przychodziło na Msze Św., ludzie przekonywali się do tego, że powstała nowa wspólnota. Z jednej strony wiedzieliśmy jak ważnym elementem integrującym jest parafia, z drugiej mieliśmy wszyscy świadomość, że taka „tułaczka” nie może trwać dłużej.

Wówczas zapadła decyzja o budowie prowizorycznej kaplicy na działce, na której
w przyszłości ma stanąć kościół. Pomimo tego, że formalności związane ze sprzedażą działki dla parafii nie były jeszcze do końca przeprowadzone, właściciel terenu p. Tarnowski wyraził zgodę na rozpoczęcie budowy kaplicy.

Z początkiem lipca rozpoczęło się przygotowywanie zarośniętego krzewami terenu
i wytyczanie miejsca na kaplicę. Zbudowano prowizoryczny, przejściowy barak, który postanowiono tymczasowo zaadaptować na kaplicę (docelowo na kaplicę miało być przeznaczone pomieszczenie w domu parafialnym).

W ten sposób, dzięki zaangażowaniu części parafian wspieranych, nie tylko duchowo, przez ks. Jerzego, możliwe było odprawienie w kaplicy w sobotę 6 sierpnia 2005 r., pierwszej Mszy Św., na której modliliśmy się szczególnie w intencji zmarłego Ojca Świętego Jana Pawła II.

Systematycznie zwiększała się liczba wiernych uczestniczących w niedzielnych Mszach, dlatego też została wprowadzona druga Msza Św. w niedzielę o godz. 11.00 i Msze Św. w dni powszednie o godz. 18.00.

Ponieważ zbliżała się kolejna zima została podjęta decyzja o obudowaniu ścianami pozostałej części kaplicy, ociepleniu jej, wygospodarowaniu miejsca na zakrystię i zamontowaniu ołtarza i tabernakulum. Prace te zostały zakończone z końcem listopada. W oknach kaplicy zamontowane zostały zabezpieczające kraty, dzięki temu w grudniu 2005 r. Ksiądz Proboszcz uzyskał zgodę na przechowywanie w kaplicy Najświętszego Sakramentu.

Mniej więcej w tym samym czasie parafia uzyskała stosowne pozwolenie na budowę domu parafialnego na siedmioarowej działce podarowanej przez parafię św. Bartłomieja w Morawicy. Dlatego też równolegle z pracami przy kaplicy, które wykonywali sami parafianie, rozpoczęły się prace ziemne i budowa fundamentów domu parafialnego wykonywane przez brygadę budowlaną.

Od tego czasu stopniowo postępują prace w domu parafialnym. W marcu 2007 r. całkowicie wykończona została najniższa kondygnacja, która służy wszystkim parafianom. Obecnie trwają prace wykończeniowe na kolejnej kondygnacji, gdzie znajdować się będzie m. in. kancelaria parafialna.

Pomimo, że kaplica jest prowizoryczna, jest ona starannie wykończona, ogrzewana
i klimatyzowana. W ostatnim czasie kaplica została powiększona, a przed nią zamontowano ekrany chroniące wiernych stojących na zewnątrz.


Ważne daty:

5.09. 2004 r. Msza Św. z okazji dożynek w Balicach, Ks. Palmowski, proboszcz
                                       z Morawicy poinformował o planach utworzenia parafii w Balicach

5.06. 2005 r. Msza prymicyjna Ks. Krzysztofa Dębskiego z Balic („na stawie”)

13.09.2005 r. poświęcenie Krzyża na miejscu przewidzianym pod budowę kościoła
                                      (Ks. Biskup Józef Guzdek)

18.07.2005 r. powołanie Rady Parafialnej i budowy kościoła

Lipiec 2005 r. początek budowy prowizorycznej kaplicy

6.08. 2005 r. pierwsza Msza Św. w prowizorycznej kaplicy

Listopad 2005 r. początek budowy domu parafialnego

Październik - listopad 2005 r. budowa ścian i ocieplenie kaplicy

Grudzień 2005 r., zezwolenie Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza na przechowywanie
                                              w kaplicy Najświętszego Sakramentu

Styczeń 2006 r. zakończenie prac ziemnych przy budowie domu parafialnego
                             (fundamenty i płyta na poziomie zero)

30.03.2006 r. Pierwsza  uroczystość Bierzmowania w parafii (Ks. Infułat Janusz Bielański)

28.05. 2006 r. poświęcenie przez Ojca Świętego Benedykta XVI kamienia węgielnego pod
                                    budowę kościoła w Balicach podczas Mszy Św. na krakowskich Błoniach

2.04.06 – 5.04.2006 r. Pierwsze Rekolekcje w parafii ( Ojciec Ryszard Dec, Paulin)

31.12.2006 r. Odpust Parafialny – kazanie wygłosił Ks. Stanisław Morawa proboszcz parafii
                                p.w. Nawiedzenia NMP w Hałcnowie

Marzec 2007 r. stan surowy domu parafialnego

18.03.-21.03. 2007 r. Rekolekcje parafialne (ks. Tomasz Maziarka)

29. 03. 2007 r. Uroczystość Bierzmowania – Sakramentu udzielił
                                     Ks. Kardynał Stanisław Dziwisz

6.05. 2007 r. I Komunia Święta

Wrzesień 2007 r. montaż okien i drzwi w domu parafialnym

30.12.2007 r. Odpust parafialny – kazanie wygłosił Ks. Zygmunt Kosowski

2.03.-5.03. 2008 r.  Parafialne Rekolekcje Wielkopostne (Ks. Bogusław Mielec)

6.03.2008 r. Uroczystość Bierzmowania – Sakramentu udzielił Ks. Infułat Janusz Bielański

4.05.2008 r. I Komunia Święta.

30.05.2008 r. Oficjalne założenie oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży
                                       w Balicach

8.06. 2008 r. Wizyta Księdza Biskupa Jana Szkodonia w parafii

28.12.2008 r. Odpust parafialny – kazanie wygłosił Ks. Jan Karlak Proboszcz parafii na
                                    Równi Szaflarskiej w Nowym Targu

1 - 2. 03. 2009 r. Pierwsza Wizytacja Kanoniczna – Ksiądz Biskup Jan Zając

22.03. - 25.05. 2009r. Parafialne Rekolekcje Wielkopostne (Ks. Damian Wąsek)kaplica 1
Kaplica w 2005r.

kaplica4

  6.08.2005r. - Pierwsza Msza Św. w prowizorycznej kaplicy

posw krzyza
13.09.2005r. - Poświęcenie krzyża w miejscu pod budowę Kościoła
 
poswiecenie krzyza
13.09.2005r. - Poświęcenie krzyża w miejscu pod budowę Kościoła

buddom4
Dom parafialny w budowie.

buddom5
Dom parafialny w stanie surowym.

dom parafialny
Dom parafialny - stan obecny.

kaplica i dom paraf
Kaplica i dom parafialny - stan obecny

oplatek3
18.12.2008r. - Wspólne spotkanie opłatkowe KSM i Służby Liturgicznej w przyziemiu domu parafialnego

wystawa filatelist
Wystawa filatelistyczna w przyziemiu domu parafialnego w Marcu 2009r.

biskup12
1.03.2009r. - Pierwsza wizytacja kanoniczna w naszej parafii.